Copilot of ChatGPT voor professionals: optimaal gebruik tijdens het werk

copilot / chatgpt op het werk

De workshop CoPilot of ChatGPT voor Professionals is speciaal ontworpen voor medewerkers van bedrijven en lokale overheden die de kracht van taalmodellen op een professionele en eenduidige manier willen benutten in hun dagelijkse werkzaamheden. 

Deze workshop gaat naast het gebruik van CoPilot of ChatGPT ook in op de implementatie van deze technologie in uw organisatie en het opstellen van organisatiebrede AI-Principes. Immers het is van belang dat CoPilot of ChatGPT veilig gebruikt wordt en dat de output van een taalmodel feitelijk juist is, en in overeenstemming met de waarden en normen van uw organisatie.

Deze workshop kan ook verzorgd worden voor CoPilot van Microsoft, OpenAI ChatGPT, Google Bard of Antrophic Claude. Voor de workshop wordt gebruik gemaakt van de gratis of betaalde versie van de genoemde taalmodellen.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze workshop zijn:

  • Algemene kennis van Artificial Intelligence en van de manier waarop taalmodellen gebouwd zijn
  • Inzicht in verschillen tussen betaalde versies en gratis versies en de verschillende aanbieders 
  • De mogelijkheden en beperkingen van taalmodellen zoals CoPilot en ChatGPT
  • Prompt-engineering: context toevoegen, one-shot learning en chain-of-thought
  • Praktische gebruik: brieven schrijven, rapporten, plannen of vacaturetekst opstellen, offertes beoordelen, teksten en contracten beoordelen, vertalen.
  • Ontwikkelen van afdeling-specifieke Prompt-templates voor een eenduidige en kwaliteitief hoogwaardige gebruik van taalmodellen
  • Proces-aanpak voor de implementatie van taalmodellen in de organisatie: ethische en wettelijke overwegingen combineren met organisatie doelen
  • Kennis over het genereren van afbeeldingen en video's met o.a. Midjourney, Dall-e, InVideo, etc

Deze workshop is geschikt voor vele soorten kenniswerkers die veel "taal" produceren zoals o.a. beleidsambtenaren, advocaten, marketeers, communicatiemedewerkers, en tegelijk ook voor mensen die geinteresseerd zijn om deze technologie te implementeren in hun organisatie, zoals managers, i-adviseurs, informatie-specialisten, strategische organisatiesadviseurs, etc.

De inhoud van deze workshop

09:00 - 09:30: Inleiding en kennismaking Welkom
Korte introductie van de cursusleider en deelnemers
Uitleg over het doel en de inhoud van de cursus

09:30 - 10:30: Theorie over de werking van taalmodellen
Wat is Artificial Intelligence en wat is een taalmodel en hoe werkt het?
Belangrijke termen en begrippen: Deep learning, generatieve AI, neurale netwerken, etc.
Toepassingen van AI binnen organisaties
Korte demo's van de nieuwste versie van CoPilot of ChatGPT

10:30 - 10:45: Koffiepauze

10:45 - 12:30: Bing Chat Enterprise optimaal leren gebruiken
Mogelijkheden en beperkingen
Prompt engineering: context toevoegen en chain-of-thought
Leren over de mogelijke toepassingen  zoals tekst genereren, samenvatten, vertalen, tekst controle, herschrijven, etc.
Praktische oefeningen o.a. met schrijf-niveau's

12:30 - 13:30: Lunchpauze

13:30 - 15:00: Praktische gebruik tijdens het werk: prompt-templates
Stijlen kopieren vanuit oude teksten: one-shot- en few-shot learning
Overige slimme toepassingen: notulen maken, geeltjes samenvatten, programmeren (kort)
Toepassingen oefenen: brieven schrijven, rapporten, plannen of vacaturetekst opstellen, offertes beoordelen, teksten en contracten beoordelen, vertalen, etc
Use cases bedenken voor uw organisatie
Prompt templates opstellen (in groepjes) inclusief groepspresentaties

Koffie tijdens de bovenstaande opdracht

15:00 - 16:00: AI-principes bepalen voor uw organisatie en werkprocessen
Voorbeelden van ethische en wettelijke overwegingen
Voorbeeld proces aanpak voor het opstellen van AI-principes
Oefenen: In groepjes uiteen en AI-principes bepalen voor uw werkprocessen
Groepspresentaties

16:00: Evaluatie en feedback van de deelnemers

Doelgroep en vereisten

Het gewenste instroom niveau is dat deelnemers bekend zijn met de basisprincipes van het schrijven van teksten en natuurlijk basisvaardigheden t.a.v. tekstverwerking en de computer (een standaard browser zoals Chrome of Edge, Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Powerpoint, Outlook of Google mail). Ook is het van belang dat deelnemers vanuit het organisatiebelang kunnen denken, en gevoel hebben met ethische- c.q. wettelijke  discussies.

Kosten

De prijs voor de standaard InCompany workshop is € 1850,- exclusief BTW en exclusief reiskosten.  Als u extra wensen heeft, maken wij graag een prijsopgave. Stuur een mail naar info@ai-labs.nl

Zelf meenemen

Cursisten wordt gevraagd om hun eigen laptop mee te nemen. Daarmee leert u direct om CoPilot of ChatGPT te gebruiken in uw eigen werkomgeving.

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon