Missie en visie AI-Labs

missie & visie

Missie

Wij zijn gefascineerd door de mogelijkheden van artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) en willen met deze expertise organisaties helpen om kansen te benutten en onderscheidend te zijn. Wij doen ons werk met de overtuiging dat wij klanten optimaal kunnen helpen als we alle facetten van AI zelf doorleefd hebben: van datastrategie tot model-ontwikkeling in python, van kennis over explainable en responsible AI tot het bepalen van informatie-architecturen. Wij werken vanuit de breedte en gaan samen de diepte in.

AI-Labs helpt bedrijven met kennis en advies om waarde te creeren uit de eigen data.

Producten en diensten

De producten van AI-Labs zijn in te delen in drie categorieën:

Visie

Deze tijd wordt gekenmerkt door organisaties, die beschikken over veel data en daarmee proberen waarde te creëren of een concurrerend voordeel te behalen. Met de beschikbaarheid van kennis en opleidingen over machine learning, nieuwe algoritmen en veel rekenkracht lijkt er een nieuw tijdperk aan te breken. Net als 25 jaar geleden toen internet beschikbaar kwam voor iedereen. Wij staan nu weer aan het begin van zo'n tijdperk waar artificiële intelligentie door gaat breken. Een tijdperk waarin organisaties daadwerkelijk aan de slag moeten met hun data. Wij geloven dat het gebruik van data een essentiële voorwaarde is om op termijn als organisatie te blijven excelleren. Wij helpen daar graag aan mee!