AI in één dag: van AI-technologie en ChatGPT tot impact op organisaties

ai-in één dag voor strategen

"AI in één dag" is specifiek ontworpen voor medewerkers van bedrijven en lokale overheden die de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie willen benutten binnen hun organisatie. Deze workshop is bij uitstek geschikt voor personen die, in het licht van AI-ontwikkelingen, hun strategie willen heroverwegen, zoals directieleden, managers, organisatieadviseurs, beleidsmedewerkers en strategen.

De dag is opgezet als een interactieve sessie met als doel AI te ontmystificeren. Na afloop bent u in staat de impact van AI op uw organisatie te beoordelen en beschikt u over een solide basis om toekomstige ontwikkelingen te volgen.

09:00 – 09:30: Inloop en Registratie

- Ontvangst van deelnemers
- Verstrekken van naambadges en programma's
- Gelegenheid voor koffie en thee

09:30 – 09:40: Welkom en Introductie op Kunstmatige Intelligentie

- Welkomstwoord
- Korte toelichting op het programma

09:40 – 10:45: De laatste ontwikkelingen in AI en ChatGPT

- Wat is AI? Supervised en unsupervised machine learning, deep learning
- De evolutie van AI: generatieve AI, ChatGPT, Midjourney, etc
- Het ontwikkelingsproces van AI en de mogelijkheden: de rol van data
- Demonstraties van recente AI-toepassingen
- De potentie van grote taalmodellen en basismodellen

10:45 – 11:15: Pauze

- Koffie en thee
- Netwerkmogelijkheden

11:15 – 12:30: De impact van AI op organisaties

- Inzicht in het AI-ecosysteem: overheidsbeleid, grote technologiebedrijven, kennisinstituten, startups
- De invloed van AI: geopolitiek, wetgeving
- De toekomst van AI: zakelijk en maatschappelijk
- De invloed van AI op de arbeidsmarkt
- Discussie over de impact op bedrijven en organisaties
- Welke AI-toepassingen kunt u morgen al inzetten binnen uw organisatie?

12:30 – 13:30: Lunch

- Netwerklunch met mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en inzichten

13:30 – 14:45: Europese AI Act, Toezicht en Handhaving, en de relatie met de AVG

- De vijf stappen voor het ontwikkelen of aanschaffen van AI-systemen
- Toelichting op de Europese AI Act, toezicht en handhavingsmechanismen
- Verplichtingen voor aanbieders van AI-systemen
- Verplichtingen voor gebruikers van AI-systemen
- De relatie en overlap met de AVG
- De kracht van grote taalmodellen en basismodellen

14:30 – 15:00: Pauze

- Koffie en thee
- Netwerkmogelijkheden

15:00 – 15:30: Beveiliging in de context van AI

- De risico's van onvoldoende gegevensbescherming, manipulatie van algoritmen en gebrekkige systeemintegriteit
- Adviezen en strategieën voor het beveiligen van AI-systemen en gegevens
- Aandachtspunten voor veelvoorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden

15:30 – 16:00: AI en Ethiek

- Ethische vraagstukken: privacy, vooringenomenheid en discriminatie, transparantie en uitlegbaarheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, werkgelegenheid en sociale impact, veiligheid en beveiliging, manipulatie en misbruik, toegankelijkheid en inclusiviteit, langetermijneffecten
- Opgehaalde lessen, succesverhalen en valkuilen

16:00 – 16:15: Afsluiting en vragen

16:15 – 17:00: Netwerkborel

- Afsluitende borrel met hapjes en drankjes
- Gelegenheid tot informeel netwerken en het uitwisselen van contactgegevens

Geïnteresseerd?

AI in één dagIndien u interesse heeft in deelname aan deze exclusieve dag, twijfel dan niet om een e-mail te sturen naar info@ai-labs.nl voor meer informatie of om uw plek te reserveren. Let op: de cursus is beperkt tot een groep van maximaal 50 deelnemers om een persoonlijke en interactieve leerervaring te garanderen.

  • De deelnamekosten bedragen €125,- voor de try-out
  • De locatie is in Geldermalsen
  • De try-out workshop wordt gehouden op maandag 18 december 2023
  • Inschrijven voor de try-out: Aanmelden kan via deze link

Grijp deze unieke kans om uw kennis en vaardigheden op het gebied van AI, generatieve AI en API-integraties te verbeteren. We verheugen ons op uw deelname