AI in één dag: alle facetten van AI besproken

ai-in één dag

Het doel van deze workshop is om u in staat te stellen om o.a. AI in uw organisatie te implementeren, of om uw directie te adviseren over AI of om HR-beleid op te zetten die rekening houdt met de AI-ontwikkelingen.

Tijdens de workshop "AI in één dag" wordt Artificial Intelligence gedemystificeerd: Alle relevante onderwerpen komen aan bod, zoals techniek, het belang van data, fake, bias, wetgeving, ethiek, arbeidsmarkt, maatschappelijke trends en ontwikkelingen (subsidies) in Nederland en natuurlijk hoe je AI in je eigen organisatie implementeert. 

Na afloop bent u in staat de impact van AI op uw organisatie te beoordelen en beschikt u over een solide basis om toekomstige ontwikkelingen te volgen.

De workshop is specifiek ontworpen voor medewerkers van bedrijven en lokale overheden die de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie willen benutten binnen hun organisatie. Deze workshop is bij uitstek geschikt voor personen die, in het licht van AI-ontwikkelingen, hun strategie willen heroverwegen, zoals directieleden, managers, HR-professionals, organisatieadviseurs, beleidsmedewerkers en strategen.

Leerdoelen  

De leerdoelen van deze workshop zijn:  

 • Kennis van begrippen als machine learning,deep learning LLM, neuraal netwerk
 • Overzicht van de mogelijkheden op het gebied van AI-technologie
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van AI tussen nu en 3 jaar
 • Maatschappelijke ontwikkelingen a.g.v. AI
 • Europese AI-Act
 • De impact van AI op organisaties en medewerkers
 • Kennis om ethische vraagstukken te beantwoorden en AI-principes te ontwikkelen

Programma "AI in één Dag"

09:00 – 09:30: Inloop en Registratie

- Ontvangst van deelnemers
- Verstrekken van naambadges en programma's
- Gelegenheid voor koffie en thee

09:30 – 09:40: Welkom en Introductie op Kunstmatige Intelligentie

- Welkomstwoord
- Korte toelichting op het programma

09:40 – 10:45: De laatste ontwikkelingen in AI en ChatGPT

- Wat is AI? Supervised en unsupervised machine learning, deep learning
- De evolutie van AI: generatieve AI, ChatGPT, Midjourney, etc
- Het ontwikkelingsproces van AI en de mogelijkheden: de rol van data
- Demonstraties van recente AI-toepassingen
- De potentie van grote taalmodellen en basismodellen

10:45 – 11:15: Pauze

- Koffie en thee
- Netwerkmogelijkheden

11:15 – 12:30: De impact van AI op organisaties

- Inzicht in het AI-ecosysteem: overheidsbeleid, grote technologiebedrijven, kennisinstituten, startups
- De invloed van AI: geopolitiek, wetgeving
- De toekomst van AI: zakelijk en maatschappelijk
- De invloed van AI op de arbeidsmarkt
- Discussie over de impact op bedrijven en organisaties
- Welke AI-toepassingen kunt u morgen al inzetten binnen uw organisatie?

12:30 – 13:30: Lunch

- Netwerklunch met mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en inzichten

13:30 – 14:45: Europese AI Act, Toezicht en Handhaving, en de relatie met de AVG

- De vijf stappen voor het ontwikkelen of aanschaffen van AI-systemen
- Toelichting op de Europese AI Act, toezicht en handhavingsmechanismen
- Verplichtingen voor aanbieders van AI-systemen
- Verplichtingen voor gebruikers van AI-systemen
- De relatie en overlap met de AVG
- De kracht van grote taalmodellen en basismodellen

14:30 – 15:00: Pauze

- Koffie en thee
- Netwerkmogelijkheden

15:00 – 15:30: Beveiliging in de context van AI

- De risico's van onvoldoende gegevensbescherming, manipulatie van algoritmen en gebrekkige systeemintegriteit
- Adviezen en strategieën voor het beveiligen van AI-systemen en gegevens
- Aandachtspunten voor veelvoorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden

15:30 – 16:00: AI en Ethiek

- Ethische vraagstukken: privacy, vooringenomenheid en discriminatie, transparantie en uitlegbaarheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, werkgelegenheid en sociale impact, veiligheid en beveiliging, manipulatie en misbruik, toegankelijkheid en inclusiviteit, langetermijneffecten
- Opgehaalde lessen, succesverhalen en valkuilen

16:00 – 16:15: Afsluiting en vragen

16:15 – 17:00: Netwerkborel

- Afsluitende borrel met hapjes en drankjes
- Gelegenheid tot informeel netwerken en het uitwisselen van contactgegevens

Inschrijven

AI in één dag

 • De deelnamekosten bedragen €570,-
 • De locatie is Julianaplein in 's-Hertogenbosch
 • AI in één Dag wordt gehouden op donderdag 20 mei
 • Inschrijven : Aanmelden kan via deze link

Grijp deze unieke kans om uw kennis en vaardigheden op het gebied van AI, generatieve AI en API-integraties te verbeteren. We verheugen ons op uw deelname