AI Techniekdag voor informatie professionals

ai techniekdag


Deze AI-techniekdag is ontworpen voor IT'ers, Informatieadviseurs, ICT-managers, data-scientistst, etc die hun technische kennis willen uitbreiden op het gebied van AI, generatieve AI, API-integraties, CoPilot en vector technologie. 

Het doel van deze dag is de laatste stand van AI-technologie te begrijpen zodat je deze in de dagelijkse praktijk kan toepassen bij het formuleren van AI-beleid voor de organisatie, het inkopen van AI-systemen of het ontwikkelen van je eigen software of scripts.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar een basiskennis van programmeren of script-ontwikkeling zal je helpen om het maximale uit deze dag te halen. De dag is heel interactief. Naast dat je zelf aan de slag gaat met python-scripts, is er ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar te discussieren.

Klik hier voor de referenties, en hier, en hier.

Introductie AI en Gen-AI:  (09:30 - 12:00)

 • Introductie in de werking van AI-algoritmes
 • Inzicht in de verschillende ontwikkelomgevingen. Low-code oplossingen. 
 • Hands-on: Een ontwikkelomgeving opzetten en scripts uitvoeren in Python / Anaconda, Jupyter notebook
 • Hands-on: Diverse AI-modellen uitproberen: neuraal netwerk, random forest, xgboost, k-means, autoencoder

Lunchpauze (12:00 - 12:30)

Introductie CoPilot en OpenAI GPT Explorer (12:30 - 13:30)

 • Uitleg van de verschillende Copilot versies en de mogelijkheden
 • Uitleg van OpenAI GPT Explorer
 • Demo Chatbot maken met CoPilot en GPT

API koppeling, prompt-engineering via de API (13:30 - 14:30)

 • Uitleg over hoe de API van OpenAI naar GPT 3.5 of GPT4 werkt. 
 • Introductie in de wereld van LLM's en open source LLM's
 • Hands-on: Programmeren: deelnemers gaan zelf aan de slag met het programmeren en testen van hun eigen GPT-3.5 integratie.  
 • Prompt engineering via de API

Een Chatbot maken met eigen data met RAG (14:30 - 16:00)

 • Introductie vector technologie en Retrieval Augmented Generation (RAG) en hoe wordt het gebruikt in combinatie met ChatGPT of LLM voor het koppelen van eigen informatie systemen c.q. eigen bestanden in de eigen veilige IT-omgeving.
 • Uitleg over het prepareren van eigen data zowel gestructureerd als ongestructureerd.
 • Hands-on: Deelnemers gaan zelf aan de slag met het toepassen van vector technologie op een dataset van ongestructureerde data.

Vragen, afsluiting en netwerkborrel (16:00 - 16:30)

Geïnteresseerd?

AI in één dagIndien u interesse heeft, en u wilt meer info, stuur dan een mail naar info@ai-labs.nl. Inschrijven kan met de link hieronder. Let op: de workshop is beperkt tot een groep van maximaal 14 deelnemers om een persoonlijke en interactieve leerervaring te garanderen.

 • De deelnamekosten bedragen €570,- exclusief BTW per persoon
 • De locatie is Julianaplein 's-Hertogenbosch
 • De workshop wordt gehouden op donderdag 7 maart
 • Inschrijven voor de workshop: 7 maart kan via deze link 
 • Neem uw eigen windows laptop mee waarop u voldoende rechten heeft om software op te installeren.
 • Maximale groepsgrootte is 14 personen.

We verheugen ons op uw deelname.