Gemeente Amsterdam opent algoritme register

amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een website gelanceerd met publicaties over de verschillende algoritmes die ze gebruiken, om zo transparant te zijn naar inwoners. Per algoritme is er algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme. Verder is er meer gedetailleerde technische informatie. De volgende algoritmes zijn ontwikkeld:

  • Parkeercontrole: het kenteken wordt uit een foto “gelezen” met behulp van deep learning (neuraal netwerk) en vergeleken met de database van het RDW.
  • Anderhalve meter monitor: met behulp van de deep learning technologie YOLO (You Only Look Once) worden objecten (in dit geval personen) gedetecteerd en vergeleken met hun relatieve positie t.o.v. andere personen.
  • Meldingen openbare ruimte: meldingen worden automatisch gecategoriseerd, door de tekst te scannen en te “scoren” met logistieke regressie en daarmee gelijk toe te kennen aan de juiste categorie.
  • Vakantiehuur woningfraude: postcode-huisnummer combinaties worden “gescoord” door aanvullende gemeentelijke data (BRP en BAG van dat adres) te fitten op woningfraude-data met behulp van Random Forest.

Dienstverlening of gegevensverwerking die met behulp van algoritmes is geautomatiseerd, moet dezelfde principes respecteren als alle andere dienstverlening door de gemeente. Ze moeten mensen gelijk behandelen, de vrijheid en zeggenschap niet inperken, open en controleerbaar zijn en in dienst staan van de Amsterdammer; niet andersom. Bovendien mogen algoritmes niet het laatste woord hebben en niet uitsluitend werken op basis van toevallige verbanden (correlaties).

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon