Huron: AI - project portfolio management

huron ppms

Waarom een Project Portfolio Management Systeem?

Huron is een Project Portfolio Management Systeem die in de praktijk ontwikkeld is. Het geeft houvast op de volgende manieren:

  • Het PPMS zorgt voor administratieve vereenvoudiging door vastlegging van alle gerelateerde project informatie in één systeem volgens één uniforme werkwijze;
  • Projecten zijn transparant en inzichtelijk voor alle stakeholders: het is duidelijk wat de stand van zaken is, welke mijlpalen en activiteiten er volgen, hoe de risico's beheerst worden en welke financiële verplichtingen er aangegaan worden.
  • Het PPMS stimuleert een efficiënte samenwerking door te fungeren als communicatieplatform. Inhoud, opmerkingen en vooruitgang worden centraal bewaard op één platform.

Wat doet Huron?

Huron legt gegevens over een programma of project gestuctureerd vast, inclusief gerelateerde bestanden. Binnen Huron is het mogelijk om medewerkers, organisaties, activiteiten, risico's, mijlpalen, meldingen en financiële verplichtingen vast te leggen. Op mijlpalen en activiteiten vindt een actieve monitoring plaats: als de opleverdatum verstreken is, springt het project op oranje of rood, en krijgt de verantwoordelijke persoon een signaal om aan de slag te gaan. Ook bevat Huron een module voor het uitvoeren van aanbestedingen c.q. aanvragen van offertes zodat het hele ontwikkel- en implementatieproces is geborgd binnen één systeem. Middels handige en beknopte overzichten is de directie of het programmamanagement exact op de hoogte van de stand van zaken.

Hoe werkt Huron?

Huron is een webtoepassing met een exclusieve (niet gedeelde) database. Het is mogelijk om deze aan uw eigen gekozen domeinnaam te koppelen. Huron bevat een standaard configuratie die binnen een dag aangepast wordt aan uw organisatie. Daarna kan u starten met het invoeren van programma's en projecten (eventueel in een boomstructuur). Gebruikers en groepen kunt u zelf binnen Huron definieren, inclusief rechten en permissies.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij vinden het belangrijk dat er een eenvoudige manier is om grote programma's en projecten te sturen en te monitoren. En dat er een handig overzicht is op één A4 waaruit blijkt hoe het er voor staat. En dat programma- en projectleiders er niet een grote administratieve last bij krijgen rondom projectbeheer en ook hun detailplanning op hun eigen wijze kunnen doen, met hun eigen voorkeur-tools. Daarmee staan programmamanagers en projectleiders in hun kracht en is er focus op de inhoud.

Zoeken
Contactpersoon
ML-engineer / project manager