Lezingen AI voor gemeenten en bedrijven

klantcases lezing ai

Gemeenten en organisaties staan voor de uitdaging om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen in AI en ML. AI-Labs, met Kees van den Tempel voorop, heeft deze kloof overbrugd door een reeks lezingen en workshops te verzorgen die licht werpen op deze complexe technologieën. O.a. voor de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hillegom, Teylingen, West Betuwe, Waalwijk, Wierden, Drechtsteden en voor Meerlanden, hebben we sessies op maat geleverd die inzicht geven in de toepassing van AI voor openbare diensten en beleidsontwikkeling. 

De interactieve benadering en live demonstraties van technologieën zoals GPT-4 en Dall-e hebben de deelnemers zowel geïnformeerd als geïnspireerd. De positieve feedback van de deelnemers bevestigt de waarde van deze kennisuitwisseling. Deze lezingen hebben een basis gelegd voor verdere verkenning van AI-toepassingen, met een blijvende impact op de manier waarop deze organisaties naar technologische innovatie kijken.