Kosten en baten van een datastrategie

kosten/baten datastrategie

De kosten van ICT en data science zijn een belangrijke factor in de bedrijfsvoering van elke organisatie. Een analyse van de kosten van data gedreven werken c.q. data science van een organisatie wordt uitgevoerd op basis van de werkelijke cijfers en begrotingen. Op deze manier ontstaat een waarheidsgetrouw beeld, op basis waarvan een discussie over data gedreven werken gevoerd kan worden en/of een business case gemaakt kan worden voor vervolginvesteringen.

Bestaande ict-kosten datagedreven werken

Veel directies willen weten wat de ICT kosten zijn en weten of de investering in data gedreven werken iets oplevert. Hierbij is het van belang dat de kosten herkenbaar en duidelijk gesplitst in kaart worden gebracht, zodat de kosten goed verantwoord kunnen worden. Deze discussie is met name van belang wanneer er grote investeringen gepleegd moeten worden of als men juist verantwoording over de afgelopen periode moet afleggen. 

Om een gedegen financiƫle analyse te maken worden de volgende gegevens uitgevraagd:

  1. I&A-begrotingen en werkelijke kosten van de afgelopen en komende jaren
  2. Overzicht van (vervangings)investeringen voor de komende jaren
  3. Welke investeringen en kosten zijn terug te leiden naar data gedreven werken?
  4. Een lijst van ict-contracten
  5. Personele bezetting en -kosten voor zowel informatisering, automatisering en data science

Investeringsbeslissingen en business cases: scenario's

Bij het nemen van besluiten over outsouring van ICT/datascience, de aanschaf van een nieuwe vakapplicatie of de vernieuwing van de ICT-infrastructuur, is geld een belangrijke factor. Het is daarom prettig als ICT-investeringsscenario's doorgerekend worden om zo een goede afweging te maken.

AI-Labs gebruikt rekenmodellen om verschillende scenario's financieel door te rekenen. Hierdoor ontstaat in een kort tijdsbestek een gedegen financiƫle analyse. Op deze manier wordt het ook financieel inzichtelijk wat er gebeurd als er een bepaalde (investerings)beslissing wordt genomen.

Bij de berekening van de kosten voor een bepaald scenario, is het van belang dat deze scenario's scherp bepaald worden. Vaak zorgt het proces van doorrekenen er dan ook voor dat alle onderwerpen goed op tafel komen en besproken worden.

Zoeken
Contactpersoon
ML-engineer / project manager