Werken onder architectuur voor een datagedreven organisatie

architectuur in beeld

Waarom werken onder architectuur?

Een informatie- en applicatiearchitectuur geeft u een helder zicht op de huidige en toekomstige ICT en informatiebronnen om zo gestructureerder uw datascience projecten uit te voeren. Het kan verschillende doelstellingen dienen:

  • Een visie op de toekomst van het applicatielandschap
  • Informatiebronnen in beeld brengen t.b.v. datascience en AI-projecten
  • Een technische architectuur ten behoeve van stabiliteit en veiligheid
  • Een proces- en enterprise architectuur voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
Bepaal eerst wat u met werken onder architectuur wilt bereiken en bedenk dan hoe u verder wilt gaan.

Wat wilt u in beeld brengen?

Zoals bovenstaande al aantoont kan een I&A architectuur vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Bij het "Werken onder Architectuur" combineert AI-Labs kennis en expertise op architectuurgebied (Togaf, Dya, Nora, Gemma) met een eigen pragmatische vertaling naar de praktijk.

Hoe start ik met werken onder architectuur?

Het proces om te komen tot een architectuurplaat komt op hoofdlijnen hier op neer:

  • Eerst worden er afspraken gemaakt over het doel van de plaat en de weer te geven informatie zoals o.a. informatietypes, applicaties, servers, hardware en koppelingen. Ook wordt er bepaald wie er betrokken worden bij het proces om de plaat te maken. Soms wordt dit architectuurproces gezien als een project van de gezamenlijk applicatiebeheerders. Ook wordt de relatie met een Configuration Management Database (CMDB) bepaald.
  • De betrokken medewerkers maken vervolgens een inventarisatie van de applicaties en aanvullende informatie zoals vooraf bepaalt. Eventueel wordt alles direct ingevoerd in een CMDB.
  • Regelmatig wordt in een plenaire sessie de voortgang besproken. Hierbij wordt ook direct gekeken of er conclusies getrokken kunnen worden over het verbeteren van de ICT. Let op: dit is niet een éénmalige actie maar een continu proces.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij denken dat werken onder architectuur echt iets oplevert voor de hele organisatie, o.a. voor het inrichten van een data gedreven organisatie en met name voor het welslagen van uw AI-projecten. Maar er moet eerst wel een scherpe doelstelling geformuleerd worden en de architectuur moet ook altijd een actueel beeld leveren voor de directie, vakmensen en voor ICT-medewerkers. Wij denken dat een pragmatische aanpak van belang is, waarbij goed gekeken wordt of er voldoen tijd (of budget) is om de architectuur actueel te houden.

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon