Anomaly detection in (financial) administrations of medium-sized organizations

anomalie detectie

Gemeenten zijn vanaf 2023 zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een verklaring over de rechtmatigheid van hun jaarrekening. Maar ook middelgrote bedrijven met veel financiële transacties willen afwijkingen in hun administratie opsporen, bijvoorbeeld om fraude op te sporen. 

AI-Labs voert onderzoek uit die zich richt zich op de ontwikkeling van een anomaliedetectiesysteem voor middelgrote organisaties. Er wordt een Autoencoder neuraal netwerk gebruikt, gecombineerd met een Isolation forest-algoritme en een op regels gebaseerde aanpak voor controle. De eerste resultaten geven een afwijkingsdetectie van 38%, wat veel beter is dan een steekproefsgewijze controle door een auditor. 

Hieronder ziet u een schema van ons anomalie detectie systeem:

Aanvullend onderzoek is nodig met betrekking tot de grote variatie in invoergegevens en de omgang met nominale categorische kenmerken.

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon